Medlemspolicys

Vellinge Brottarklubbs medlemspolicys ska läsas av alla medlemmar, aktiva brottare, föräldrar och aktiva. Medlemshandboken ska finnas tillgänglig i printad form och på våra digitala forum. Den ska vara levande och uppdateras. Dock helst endast en gång per år för att inte få för många olika versioner i omlopp.

Gemenskap och tillhörighet – I Vellinge Brottarklubb så arbetar vi mot utanförskap. All typ av mobbing, utfrysning är absolut förbjudet. Om detta uppmärksammas så ska nödvändiga åtgärder omgående vidtas. Alla ska känna sig trygga i vår förening oavsett vem du är. Det är ett gemensamt ansvar både från styrelse, tränare, medlemmar och föräldrar att värna om gemenskap och samhörighet.

Prata och skapa gemenskap – Vi tvingar inte föräldrar att bli bästa vänner och umgås privat, det är något man själv avgör och alla är olika. Man bör dock vara medveten om att Vellinge Brottarklubb startades av föräldrar som satt på träningar tillsammans. Som förälder eller aktiv medlem vill vi att varje enskild individ känner sig välkommen när som helst. Det är vuxen- och barnbrottare som bygger sin gemenskap på mattan men varför ska man inte skapa en bra stämning när man sitter och tittar eller väntar på sitt barn. Det är viktigt för oss som förening att alla ska känna sig välkomna både på och utanför mattan.

Lojalitet – Vi är medvetna om att brottningen precis som andra idrotter lider av omsättning på både aktiva föräldrar, brottare, tränare och ledare. Problemet är att vi är många som ska enas och alla får inte sin röst hörd eller sin punkt upptagen direkt. Vi ser då att du/ni låter saker ta sin tid. Ge inte upp ditt engagemang vid första motgång. Bristen på lojalitet skadar verksamheten.

Vårt förhållande till andra klubbar och våra aktiva – Många andra klubbar kommer att kunna locka med andra löften, värderingar och ersättningar. Detta skiljer sig inte nämnvärt från näringslivet. I Vellinge Brottarklubb sviker vi inte klubbens värderingar, stadgar eller riskerar klubbens ekonomi och rykte för att behålla enskilda individualister. Man är främst medlem i klubben med anledning av vad vi står för snarare än vad vi erbjuder på kort sikt.

Ideella föräldrar är vår största tillgång – Det är på grund av dessa vi kan bedriva verksamhet. Det är dessa som ser till att vi kan förverkliga visioner och drömmar för oss själva men framförallt andra, barn och ungdomar. En förälder som tas för given, blir illa behandlad tenderar att tappa glöden och detta påverkar verksamheten. En illa behandlad förälder betyder ofta dessutom en förlorad brottare vilket skadar inte bara vår klubb men brottningen som idrott.

 

Hur tar jag upp frågor, feedback eller klagomål som jag har – Officiell beslutsordning gäller. I första hand och om det är möjligt så tar man upp det med berörd part, exempelvis direkt förälder till förälder, brottare till brottare, brottare/förälder till tränare osv.

”Försök hitta en lösning tillsammans och ta aldrig upp en dispyt offentligt, framför en hel grupp.”

Om detta inte går så tar du det ett steg över, exempelvis sportchef eller tränaransvarig. Om inte detta hjälper eller det leder till en direkt konflikt så ska du ta kontakt med styrelsen. Var dock ödmjuk inför att ett styrelsemöte inte kan tillkallas för frågor som rör den dagliga driften. Din fråga eller andra ärende kommer att behandlas efter föreningens bästa förmåga.

Hur hanterar vi vår omgivning – Prata inte illa om andra klubbar, brottare, domare eller funktionärer. Fokusera på vad vi kan bli bättre på och inte vad andra är dåliga på.

Pressa inte ditt barn eller en ung brottare att prestera resultat – Ditt barn ska först och främst känna egenmotivation. Det är inte förälderns dröm som ska gå i uppfyllelse, det är ditt barn som ska må bra, av gemenskap, samhörighet, ökad självkänsla och utveckling. Framförallt så ska man ha roligt! Det ska inte vara ångestfyllt att gå till träning och tävling. Skilj dock detta från ett barn som är lite lat innan träning och hellre väljer TV-spelet före träning. Att ställa krav på att ditt barn ska delta i aktivitet är inte att pressas till resultat.

Om du är osäker, prata med tränaren. Vi kommer att göra allt för att hjälpa er i den situation som uppstår.