Värdegrund för Vellinge Brottarklubb

Att genom motivation och information sprida passion för brottning i alla åldrar, från nybörjare till veteran. Att genom osjälviskt arbete vara en aktiv och trendsättande förening som agerar föredömligt i brottnings och idrottssverige.

Vellinge Brottarklubbs vision 2018

Värderingar

Ödmjukhet – Ingen människa ska vara större än klubben själv. Som aktiv i föreningen representerar du i främsta hand klubben och inte dig själv. Brottning må vara en individualistsport men vi är ett lag, en förening!

Jämlikhet – Den grupp du tillhör är inte överordnad någon annan. Oavsett om du är styrelsemedlem, tränare, ledare, aktiv brottare, förälder. Du bör alltså inte känna dig större och viktigare än föreningen, andra medlemmar eller ledare/tränare.

”Fråga inte vad din klubb kan göra för dig, fråga vad du kan göra för klubben”

Mikael Hansson –Vellinge Brottarklubb

Du ska dessutom behandlas jämlikt enligt föreningens gällande stadgar och svensk lag.

Transparens – Vi ska ha en förenings och klubbmiljö där det är högt i tak. Vi ska kommunicera med varandra. Dolda agendor är förbjudna i Vellinge Brottarklubb. Att agera i klubben för egen vinning skull är inte tillåtet då detta, i princip, aldrig kommer att gynna vare sig vår förening eller brottning i Sverige. Om man är osäker hur man ska agera och känner att man har dubbla intressen så ska du/ni kolla detta med närmst ansvarig som sedan tar detta via den officiella beslutsordningen.

Respekt – Respektera andra och försök hjälpa och gynna andra framför dig själv.
Respektera styrelsen och klubbens/föreningens förtroendevalda. Om inte annat så ta upp detta vid rätt tillfälle till exempel på ett årsmöte. Om det är akut så tas ärendet upp med närmast ansvarig.

Undvik att prata bakom ryggen på människor, det är ett grundläggande behov vi människor har att ventilera frustration till 3:e part men det leder sällan till något positivt.

Missioner (Varför finns vi och vad skiljer oss från andra)

  • Vi ska ansvara för att bevara brottningen som idrott. Värna och marknadsföra idrotten i samma utsträckning som klubben/föreningen
  • Vi ska arbeta med succession av nya ledare och tränare för att säkra brottningens framtid
  • Bryta normer inom brottning och annat föreningsliv genom osjälviskhet