Vellinge Brottarklubb – Styrelse

På årsmötet 2018 valdes och tillsattes den nu sittande styrelsen. Den största förändringen var att Therese Neldeborn valdes till styrelseordförande efter en enhällig omröstning, Therese var dessutom den enda som togs upp som förslag av de medlemmar som satt i föreningen. Vi inom Vellinge Brottarklubb vill tydliggöra att vi arbetar med jämlikhet och mångfald men Therese är vald för sin kompetens och för att alla i föreningen känner stort förtroende för henne. Förutom den formella kompetensen av ledarskap så besitter Therese egenskaper som lyhördhet, strategiskt tänk, noggrannhet och stora kunskaper om processer.
Therese Neldeborn – Ordförande
therese@vellingebk.se
Mikael Hansson – Kassör
mikael@vellingebk.se
Alex Mozalewski – Ledamot
Sponsoransvarig och tränare
alex@vellingebk.se
Joakim Sandell – Ledamot
Sponsoransvarig
jocke@vellingebk.se

Jörgen Johansson – Suppleant 
jorgen@vellingebk.se